Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BAŠ JE LEPO BITI DETE

it's nice to be a kid

Učiteljica Tanja Vrečko


Teacher Tanja Vrečko

МОЈИ ДРУГАЦИ  И НАСТАВА

Овде ћете сазнати шта ћемо учити у току наставне недеље и шта вам је потребно за рад.


ПЕТА  НЕДЕЉА, 27.9.-1.10.2021. - преподневна смена

ПОНЕДЕЉАК, 27.9.2021.


Српски језик: "Хвала", Јован Јовановић Змај (Читанка, свеска)

Математика: Сабирање и одузимање - провера знања (свеска)

Музичка култура: Певање научених песама-Звук и тон, Семафор, Кад ђак зна шта хоће, М.Субота (уџбеник, свеска)

Срећни час: спортски се обући, понети играчке

Енглески језик:


УТОРАК, 28.9.2021.


Математика: Замена места и здруживање сабирака (уџбеник, свеска)

Српски језик: Писање речце ли у упитним реченицама (граматика, радни свеска, свеска)

Свет око нас: Чувамо здравље (уџбеник, свеска)

Физичко и здравствено васпитање: спортска опрема и резервна мајица

"Са децом око света" (секција): Провера домаћег задатка(једну обојену бојанку залепити у свеску. Другу бојанку обојити, исећи облике Сунца и планета, залепити их на папиру из блока, поштујући распоред планета од сунца, Планете Сунчевог система (свеска, занимљивости о планетама - ако неко пронађе, нека донесе да прочитамо)


СРЕДА, 29.9.2021.


Српски језик: Загонетке лаке за ђаке другаке (радна свеска)

Математика: Замена места и здруживање сабирака (уџбеник, свеска)

Ликовна култура (два часа): Контраст (блок, темпера боје, четкице, чаша за воду, палета, заштита за сто)

Дигитални свет: Дигитална слика (свеска)


ЧЕТВРТАК, 30.9.2021.


Математика: Сабирање броја са збиром и разликом бројева (уџбеник, свеска)

Српски језик: Меримо раст нашег знања у септембру - систематизација септембарског градива (свеска)

Свет око нас: Здрава храна (уџбеник, свеска, здрава ужина)

Физичко и здравствено васпитање: спортска опрема и резервна мајица

ЧОС: Чувај нашу планету, здравље треба свету


ПЕТАК, 1.10.2021.


Грађанско в./Верска н.: Подршка и припадност /

Српски језик: Узвичне реченице. Узвичник (граматика, свеска)

Енглески језик:

Математика: Сабирање броја са збиром и разликом бројева (уџбеник, свеска)

Физичко и здравствено васпитање: Моје тело


ЧЕТВРТА НЕДЕЉА, 20.-24.9.2021. - поподневна смена


У току викенда решити задатке у уџбенику из математике, стр.34 (задаци 4.-8.) и стр.35.(задаци 10., 14.-16.). Из српског језика одговорити на задатке записане на наставном листићу (остављен у свесци за српски језик). Тек када се реше сви задаци, пресавити на пола и залепити у свеску, тако да се могу видети обе стране. Ово вежбање нам је потребно због предстојеће провере ("Глас, слово, слог, реч и реченица") која је предвиђена за понедељак. Ради увежбавања читања, прочитати текст "Два писма са распуста" из "Малог витеза", стр.20.-21. Провераваћу сваког дана читање ради стварања увида у савладаност технике читања и на основу тога ћу дати оцене.


Напомена: Часопис "Мали витез" носити свакодневно у школу.


Молба за родитеље: Молим вас да активирате кодове за е-уџбенике на вашим рачунарима. Важно је да деца знају самостално да их покрену и користе их. Показаћу им у школи, али је неопходно да их и код куће користе. То је један од исхода предмета Дигитални свет. Овај предмет се убраја у обавезне предмете и оцењује се, тако да ће им и то требати за оцену. Сигурна сам да ће деци бити забавно. На тим уџбеницима имају аудио записе текстова, видео записе, игрице, задатке за решавање.


ПОНЕДЕЉАК, 20.9.2021.

Српски језик: Глас, слово, слог, реч, реченица-провера усвојености градива (свеска, часопис)

Енглески језик: свеска и уџбенички комплет

Математика: Блиц вежба-сабирање двоцифрених бројева, Одузимање двоцифрених бројева без и са прелазом (свеска, уџбеник)

Музичка култура:​ "Звук и тон", Зорислава М. Васиљевић и "Семафор", непознати аутор (уџбеник, свеска)

Напомена: Можете погледати  ТВ час и 

послушати још једну песму о семафору "Семафор", Леонтина и хор "Чаролија")

Дигитални свет: Учење у школи и онлајн учење, коришћење школске платформе (текстови и илустрације преузети из уџбеника "Дигитални свет", Нови Логос

УТОРАК, 21.9.2021.


Математика: Одузимање двоцифрених бројева-увежбавање (свеска, уџбеник)

Српски језик: Реченице према значењу. Обавештајне реченице. Тачка (Граматика, свеска, Радна свеска, часопис)

Свет око нас: провера домаћег задатка, Моје потребе, моје жеље (уџбеник, свеска, Радна свеска)

Физичко и здравствено васпитање: спортска опрема (обавезне патике за салу, резервна мајица)

Са децом око света (секција): Планете Сунчевог система (свеска А4 без линија)

СРЕДА, 22.9.2021. Настава траје од 14 до 17.35  

                                           

Претчас: Допунски час из математике - Сабирање и одузимање двоцифрених бројева Допунска настава почиње у 13.15

Српски језик: Ана Миловановић, Слатка математика (Читанка, свеска, часопис)

Математика: Сабирање и одузимање бројева - припрема за проверу знања (свеска, уџбеник)

Ликовна култура (два часа): Светлост и сенка (лист из блока бр.4, маказе, лепак, фломастери и дрвене бојице)

ЧЕТВРТАК, 23.9.2021. Настава траје од 13.15 до 17.35


ЧОС: Наше двориште - наша брига 

Математика: Сабирање и одузимање бројева - припрема за проверу знања (свеска, уџбеник)

Свет око нас: Породица и родбина; моје потребе и жеље (свеска, Радна свеска)

Српски језик: Ана Миловановић, Слатка математика - изражајно читање драмског текста по улогама (Читанка)

Физичко и здравствено васпитање: спортска опрема (обавезне патике за салу и резервна мајица)


ПЕТАК, 24.9.2021. Настава траје од 13.15 до 17.35


Физичко и здравствено (срећни час): спортска опрема (не треба носити патике за салу). Овај час ће бити организован у школском дворишту или и у учионици, у зависности од временских услова. Деца ће бирати чега ћемо се играти . Могу понети играчке.

Грађанско в./ Верска н.:

Српски језик: Упитне реченице. Упитник (Граматика, свеска, Радна свеска)

Математика: Сабирање и одузимање бројева - провера знања (свеска)

Енглески језик: свеска и уџбенички комплет

ТРЕЋА НЕДЕЉА, 13.-17.9.2021. - преподневна смена


У току викенда решити задатке у уџбенику 1.део (математика),стр.29. Из српског језика писаним словима преписати једну строфу песме "Тајна", по жељи (у свесци писаним словима). Написати на папирићу једну своју тајну коју желиш поделити са најбољим другом нили другарицом и дати му/јој. Одабрати једну од песама, "Школа" или "Тајна" и научити изражајно да рецитујеш. То ће уједно бити и прве оцене у дневнику.

За уторак обновити лекције "С вршњацима вам школе" и "Симболи наше државе" и довршити започете задатке у Раддној свесци, стр.10. и 11.


ПОНЕДЕЉАК, 13.9.2021.

Српски језик: Изражајно рецитовање песме по избору ( "Школа", Драган Лукић или "Тајна", Мирослав Антић) за оцену

Напомена: Домаћи задатак за среду, на тему "Открићу вам једну тајну"

Енглески језик:

Математика: Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (уџбеник 1.део, свеска)

Музичка култура: "Звук и тон", Зорислава М. Васиљевић (уџбеник, свеска)

Дигитални свет: Учење у школи и онлајн учење  прилог 1    прилог 2

УТОРАК, 14.9.2021.

Математика: Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног - увежбавање (уџбеник 1.део, свеска)

Српски језик: Реч и реченица        прилог        


Свет око нас: Школа и симболи наше домовине (Радна свеска, уџбеник, свеска)

Физичко и здравствено васпитање: опрема

СРЕДА, 15.9.2021.

Српски језик: "Открићу вам једну тајну", усмено причање (свеска) прилог

Математика: Сабирање и одузимање бројева - увежбавање (свеска, уџбеник)

Ликовна култура (два часа): Облици и простор (из уџбеника за ликовну културу, Нови Логос)- Чаробни ћилим (блок, заштита за сто, дрвене бојице и фломастери)

Допунска настава из српског језика: Правилно обликовање слова


ЧЕТВРТАК, 16.9.2021.

Математика: Сабирање и одузимање двоцифреног и једноцифреног броја - блиц провера, Сабирање двоцифрених бројева са прелазом (уџбеник 1.део, свеска)

Свет око нас: Породица и родбина (уџбеник, Радна свеска, свеска)  "Тетка", Ђорђе Ковачевић

Напомена: За час понети картице из уџбеника Јанина породица (исећи код куће и донети у школу)

Српски језик: "Два писма", Александар Поповић (Читанка, свеска)

Физичко и здравствено васпитање: опрема

Грађанско в./ Верска настава:


ПЕТАК, 17.9.2021.

Српски језик: "Два писма", Александар Поповић - читање драмског текста по улогама (Читанка, свеска)

Математика: Сабирање двоцифрених бројева са прелазом - увежбавање (уџбеник 1.део, свеска)

Енглески језик:

Физичко и здравствено васпитање: опрема

ДРУГА НЕДЕЉА, 6.-10.9.2021. - поподневна смена


У току викенда решите задатке у Уџбенику 1.део (математика), стр. 19.-21. (због обнављања сабирања и одузимања бројева, а као припрема за иницијални тест). Одговорите на питања везана за песму "Школа", Драгана Лукића (листић у свесци).


1. Напомена: Било би пожељно да  у току недеље учите напамет песму "Школа" јер нам је за 13.9.2021. предвиђен час изражајног рецитовања песама "Школа" и "Тајна".


Обавезно видно обележите све свеске и књиге које ћемо користити у раду. Проверити да ли имате у перници све што вам је потребно, зарежите оловке, проверите да ли пенкала ради и др.


Понедељак, 6.9.2021.


Српски језик: Провера домаћег задатка, Дечје игре ​- прича у сликама (свеска, Читанка)

Енглески језик: 

Математика: Провера домаћег задатка, Сабирање и одузимање бројева до 100 (уџбеник,1.део, свеска)

Музичка култура: Певали смо и слушали у првом разреду (свеска)

Дигитални свет: Учење у школи и онлајн учење (свеска)


Уторак, 7.9.2021.


Српски језик: Иницијални тест

Математика:  Положаји предмета и односи међу њима, линије - обнављање (уџбеник,1.део, свеска)

Свет око нас: С вршњацима ван школе (свеска, Радна сваска)

Физичко и здравствено васпитање: опрема за фискултурну салу

Секција "Са децом око света": Где и како ћемо путовати око света-договор о раду и упознавање са садржајем


Среда, 8.9.2021.


Српски језик: Глас и слог, самогласници и сугласници ( Дар речи, Радна свеска, свеска)

Математика: Иницијални тест

Ликовна култура (два часа): Облици и простор (блок бр.4, подлога за заштиту стола, дрвене бојице и фломастери)

Допунска настава из српског језика: Увежбавање читања


Четвртак, 9.9.2021.


Математика: Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (уџбеник,1.део, свеска)

Српски језик: Подела речи на слогове; Изговарање брзалица и бројалица (Дар речи, Радна свеска, свеска)

Свет око нас: Поштујемо симболе наше домовине (свеска, Радна свеска)     Најлепша је земља моја

Занимљивости: Галерија грбова градова и општина

Физичко и здравствено васпитање: опрема за фискултурну салу

Грађанско в./верска н.:


Петак, 10.9.2021.


Српски језик: "Тајна", Мирослав Антић (Читанка, свеска)

Математика: Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (уџбеник,1.део, свеска)

Енглески језик:

Физичко и здравствено васпитање: спортска опрема

ЧОС: Наш одељењски знак


ПРВА НЕДЕЉА, 1.-3.9.2021. - преподневна смена


Среда, 1.9.2021.

ЧОС: Поново у школи. Са ким седим? Знам да се понашам у школи!

Српски језик: Добродошли другари! По чему ћу памтити летњи распуст. Шта ћемо научити у другом разреду?

-Учили и забављали се!

- У слици и речи       - Ми слова ти реч       - Слажемо реченице   - 

Математика: Договор о раду и упознавање са уџбеничким комплетом. Шта ћемо научити у другом разреду?

Учили смо и забављали се!

-Упоређивање десетица прве стотине     - Бројеве прве стотине знамо ми 

-

Четвртак, 2.9.2021.

Математика: Обнављамо научено у првом разреду - бројеви до 100, сабирање и одузимање бројева до 20 (свеска, уџбеник,1.део)

Свет око нас: Шта смо научили, а шта ћемо учити у другом разреду (свеска)

Српски језик: Доживео/ла сам и научио/ла на летњем распусту (свеска)

Физичко васпитање: опрема (бела мајица, тренерка, патике за салу)

Петак, 3.9.2021.

Српски језик: "Школа", Драган Лукић (Читанка, свеска)

Математика: Обнављамо научено у првом разреду - сабирање и одузимање бројева до 100 (свеска, уџбеник,1.део)

Енглески језик: уџбенички комплет, свеска

Физичко васпитање: спортска опрема (час ће бити реализован у школском дворишту, уколико временски услови буду дозволили)

0